Нова освіта

У сучасному інформаційному і глобальному світі наше суспільство не може дозволити людині витратити 12 років у школі і ще п’ять у виші на те, щоб отримати застарілі знання і навички. Динаміка розвитку вимагає змін у підході до процесу і предмету навчання. Освіта повинна сфокусуватися на вмінні адаптуватися, працювати з різними джерелами, шукати й аналізувати інформацію, робити з неї висновки, а також на вивченні іноземних мов і продуктивній творчості.

Ми беремо за основу «освіту протягом життя». Отримавши основні вищевказані навички ще в школі, людина повинна мати можливість підключитися до отримання знань у будь-якому віці, продовжуючи вчитися і розвиватися протягом всього життя. А освіта має допомогти їй ефективно комунікувати зі швидко мінливим світом, максимально довго залишатися працездатною і реалізувати себе, відкриваючи нові можливості.

Необхідно виключити з системи передачі знань ідеологічну складову, нетерпимість до чужої думки, ставлення до релігій. Викладачі зобов’язані використовувати найкраще зі світового досвіду і давати можливість молодим людям брати участь у програмах освітніх і наукових центрів інших країн, проводити дослідження і налагоджувати прямі контакти з майбутніми колегами та роботодавцями.

Завдання школи і вишу – підготувати високоосвічених, всебічно розвинених молодих фахівців, здатних забезпечити прогрес в усіх сферах. Наукова робота повинна стати максимально продуктивною. Перехід у практичну, прикладну площину і забезпечення розробок нових технологій дозволять їй стати структурним елементом національних інноваційних систем. Навколо вчених мають бути створені центри, де зібрано все найкраще – з можливістю відразу реалізовувати практичний бік відкриттів і водночас передавати знання молоді.

Нам необхідна система, що забезпечує процес інтеграції української науки в міжнародну наукову спільноту.

Наука: в майбутнє разом з економікою

Для руху в майбутнє наука повинна бути повернута обличчям до суспільства, забезпечуючи його потреби в стабільному зростанні.

Нова школа

Побудова навчання на принципах, що визначають розвиток всього суспільства, а не перешкода в отриманні знань.

Кадри для своєї країни

Сучасні стандарти навчання, зв'язок з теорією і практикою, затребуваність отриманою професією в своїй країні.