Економічний та фінансовий блок

№2925 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визначення статусу неприбуткових організацій і установ)

Встановити, що до запровадження Реєстру неприбуткових організацій і установ і визначення порядку внесення установ і організацій до Реєстру неприбуткових організацій і установ, для визначення їхнього права на користування пільгами щодо податку на прибуток, чинні правила реєстрації, перереєстрації, виключення з Реєстру, внесення змін (доповнень) до реєстраційних заяв, визначених Положенням про Реєстр неприбуткових установ і організацій (затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37), які діяли станом на 31.12.2014 р. Контролюючі органи продовжуватимуть здійснювати відповідні реєстраційні дії відповідно до вказаного Положення щодо запровадження нового Реєстру і правил його ведення.

№3051 Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання 27 серпня 2015 р. Угоди між Міністерством фінансів і Спеціальним комітетом кредиторів, до якого входять Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company і T.Rowe Price Associates Inc., про попередні умови щодо реструктуризації 14 державних і гарантованих державою єврооблігацій із загальною основною сумою близько 18 млрд. доларів США.

№3289 Про внесення змін до Закону України «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (щодо гарантій інвестиційної діяльності на території вільних (спеціальних) економічних зон)

Встановити гарантії інвестиційної діяльності, що полягають у закріпленні в Законі принципу пріоритету дії норм міжнародних договорів, ратифікованого Україною, встановлення принципів створення сприятливих митних умов і пільгового режиму оподаткування на території вільних (спеціальних) економічних зон.

№3290 Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» (за визначенням пріоритетних галузей економіки)

Визначити в Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» наступні пріоритетні галузі економіки України: агропромисловий комплекс; житлово-комунальний комплекс; машинобудівний комплекс; індустрія програмної продукції; транспортна інфраструктура; курортно-рекреаційна сфера і туризм; переробна промисловість; альтернативна енергетика, а також визначити, що перелік пріоритетних видів економічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

№3276 Про створення спеціальної економічної зони «Закарпаття»

№3282 Про створення спеціальної економічної зони «Миколаїв»

№3283 Про створення спеціальної економічної зони «Порто-франко» (м. Одеса)

№3284 Про створення спеціальної економічної зони «Курортополіс Трускавець»

№3285 Про створення спеціальної економічної зони «Рені»

Законопроектами пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони, який поширюватиметься на суб’єктів господарювання виключно при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Вказаним суб’єктам господарювання надаються передбачені цим Законом пільги зі сплати ввізного митного збору, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств і плати за землю.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території на весь термін його дії.

№ 3292 Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»

Встановити гарантії інвестиційної діяльності, які полягають у створенні посади омбудсмена з фінансів та інвестицій і закріпленні в Законі його основних повноважень, а саме: взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування з питань фінансів та інвестицій; розгляд звернень інвесторів з питань, що виникають при здійсненні ними інвестиційної діяльності на території України; внесення рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення питань, які вказані в зверненнях інвесторів; сприяння інвесторам у вирішенні питань, що виникають в процесі реалізації інвестиційних проектів в досудовому або позасудовому порядку; внесення до Кабінету Міністрів України рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України.

№3295 Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Розширити перелік форм державної підтримки індустрії програмної продукції і встановити наступні форми:

 • встановлення особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції, передбачених пунктом 26-1 підрозділу 2, пунктом 10 підрозділу 4, пунктом 15 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України;
 • застосування методів прискореної амортизації;
 • стимулювання підвищення рівня заробітної плати в галузі, у тому числі шляхом зменшення розміру нарахувань на фонд оплати праці;
 • підвищення рівня державних замовлень;
 • інші форми державної підтримки, які розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації з наступним їхнім затвердженням Кабінетом Міністрів України.

Крім того, в законопроекті пропонується встановити, що держава гарантує стабільність встановлених цим Законом форм державної підтримки на термін до 31 грудня 2023 року. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб’єктів індустрії програмної продукції на їхню вимогу застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом до внесення таких змін.

№3296 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визначення форм державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції)

Встановити на період до 31.12.2023 р. розмір податку на прибуток підприємств-суб’єктів індустрії програмної продукції за ставкою 5 відсотків і визначити особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції. Також законопроектом пропонується тимчасово,  до 31 грудня 2023 року, передбачити особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції.

№3298 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення неповернення з-за кордону коштів у національній або іноземній валюті).

Встановити відповідальність посадових осіб – суб’єктів господарювання, а також посадових осіб банків, що здійснюють функції валютного контролю, за неповернення з-за кордону коштів в національній або іноземній валюті шляхом закріплення в Кримінальному кодексі України відповідного складу злочину. Склад злочину має кваліфікуючі ознаки, тому стаття Кримінального кодексу складається з п’яти частин. Обтяжливими ознаками є скоєння такого злочину повторно або за попередньою змовою групи осіб; у великих розмірах (на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину); у особливо великих розмірах (на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину) або організованою групою.

№3367 Про валютне регулювання і валютний контроль

Законопроектом визначаються принципи валютного регулювання і валютного контролю, умови й порядок проведення резидентами і нерезидентами валютних операцій в Україні, регламентуються здійснення резидентами валютних операцій за межами України, повноваження і функції державних органів у сфері регулювання валютних операцій, права і обов’язки резидентів і нерезидентів, що здійснюють в Україні валютні операції, а також встановлюється відповідальність за порушення валютного законодавства.

№3614 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва)

Подовжити до 1 січня 2021 року період, в якому застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, в яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищує трьох мільйонів гривень і нарахування за кожен місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, що перебувають з платником податків у трудових відносинах, є не меншим, ніж три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлений законом, і які відповідають одному з наступних критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, в яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом всіх попередніх періодів, якщо з моменту їхнього утворення минуло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларований в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, і в яких середньообліковий склад працівників протягом цього періоду не перевищував 20 осіб;

в) були зареєстровані платниками єдиного податку у встановленому законодавством порядку в період до набрання чинності діючого Кодексу і в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складав до 1 мільйона гривень і середньообліковий склад працівників налічував до 50 осіб.

№3615 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо дії актів податкового законодавства стосовно часу і порядку обчислення термінів)

Усунення колізії вживання термінів на практиці як платниками податків, так і податковими органами.

№3618 Про підтримку авіабудівної промисловості

Законопроектом визначаються цілі, завдання і принципи авіабудівної промислової політики, заходи з підтримки і стимулювання суб’єктів господарювання у сфері авіабудівної промисловості. Авіабудівна промисловість визнається пріоритетною галуззю економіки України, до неї належать і науково-дослідні, й дослідно-конструкторські роботи зі створення нової авіаційної техніки в категорії критичних технологій.

№3619 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки авіабудівної промисловості)

Тимчасово, до 1 січня 2026 року, суб’єкти авіабудування, які підпадають під дію норм статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості» (юридичні особи – резиденти України, які здійснюють діяльність в галузі авіабудівної промисловості і згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки і  авіаційних двигунів (клас 30.30 група 30.3 розділ 30, клас 33.16 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009: 2010), а також діяльність дослідно-конструкторських організацій (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009: 2010), що надають послуги підприємствам авіабудівної промисловості, звільняються від сплати податку на додану вартість із таких операцій: ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (окрім підакцизних), які використовуються для потреб авіабудівної промисловості, якщо такі товари звільнені від оподаткування ввізним митом згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХI «Завершальні й перехідні положення» Митного кодексу України; постачання на митну територію України результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб авіабудівної промисловості.

Тимчасово, до 1 січня 2026 року, суб’єкти авіабудування, що підпадають під дію норм статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості», звільняються від сплати податку на прибуток підприємств і земельного податку.

№3620 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо підтримки авіабудівної промисловості)

Встановити, що тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України і розміщенні в митний режим імпорту товари, що ввозяться суб’єктами авіабудування, які підпадають під дію статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості», за відповідними кодами згідно УКТ ВЕД. Порядок і обсяги ввезення вказаних товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

№3795 Про внесення змін до Закону України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Законопроектом пропонується закріпити правові гарантії та основи захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва, суб’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. Держава гарантує суб’єктам малого і середнього підприємництва, суб’єктам інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва рівні права для здійснення діяльності, захист їхніх прав і законних інтересів, а також створення сприятливих умов для розвитку конкуренції. Не мотивоване законодавством України втручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб в діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва, суб’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва не допускається.

Законопроектом пропонується визначити таку ціль державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, як збільшення частки вироблюваних суб’єктами малого і середнього підприємництва товарів (виконаних робіт, наданих послуг) в структурі валового внутрішнього продукту України. Пропонується закріпити правовий статус об’єднань суб’єктів малого і (або) середнього підприємництва.

№3796 Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність»

Законопроектом пропонується закріпити однією з головних цілей державної інноваційної політики підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Серед основних принципів державної інноваційної політики запровадження комплексності й системності, забезпечення постійної взаємодії держави і суб’єктів інноваційної діяльності; забезпечення суб’єктам інноваційної діяльності рівного доступу до державної підтримки відповідно до чинного законодавства; гласність і адресність заходів державної підтримки суб’єктів інноваційної діяльності; забезпечення збалансованості інтересів держави і суб’єктів інноваційної діяльності; оптимізація заходів державної підтримки з метою успішної реалізації інноваційних проектів суб’єктів інноваційної діяльності з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Законопроектом передбачається встановити, що державне регулювання інноваційної діяльності може здійснюватися шляхом надання інноваційних грантів і забезпечення кваліфікованими кадровими ресурсами.

№3797 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності)

Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів і встановлюється щорічна двадцятивідсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. Крім того, законопроектом передбачено, що тимчасово, до 1 січня 2026 року, за умови, що інноваційне підприємство існує не більше восьми років й інвестує в науково-дослідницькі та дослідницько-конструкторські роботи не менше 15% загальних витрат, таке підприємство в перші три роки в межах реалізації ним інноваційного проекту звільняється від сплати податку на прибуток підприємств, а наступні два роки в межах реалізації інноваційного проекту – платить 50% ставки чинного податку на прибуток підприємств. А також тимчасово, до 1 січня 2026, інноваційні підприємства платять за землю за ставкою у розмірі 50 відсотків ставки чинного оподаткування.

№3800 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення розміру ставок податку на доходи фізичних осіб)

Ставка податку на доходи фізичних осіб складає подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш або приз (окрім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів (тобто 36 відсотків). Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші в спортивних змаганнях (окрім винагород спортсменам-чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначеним у підпункті “б” підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 чинного Кодексу) оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 цієї статті (18 відсотків).

Ставка податку може складати 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених Податковим кодексом України.

 Ставка податку на доходи фізичних осіб складає 0 відсотків бази оподаткування стосовно перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначених в підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, та отримуваних платником податків з Пенсійного фонду України або бюджету згідно із законом.

 

№3801 Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (щодо додаткових гарантій відшкодування коштів за вкладами)

Тимчасово, до 31 грудня 2025 року, Фонд гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладом і відшкодовує кошти у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, в повному обсязі. Адміністративна рада Фонду у вказаний період часу не має права ухвалювати рішення про встановлення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

№3802 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення класифікації податків)

Відносить рентну плату за користування надрами для видобутку нафти, природного газу і газового конденсату до місцевих податків. Ухвалення цього законопроекту обумовлює внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку нафти, природного газу і газового конденсату між бюджетами.

№3817 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності)

Встановити, що тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України і поміщенні в митний режим імпорту, до 1 січня 2026 року – необхідні для виконання інноваційним підприємством пріоритетного інноваційного проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, щодо якого ухвалена постанова Кабінету Міністрів України про його особливу важливість, сировина, устаткування, устаткування і комплектуючі та інші товари (окрім підакцизних товарів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту, при ввезенні до України протягом терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту.

Переліки такого устаткування, устаткування і комплектуючих до них, матеріалів із визначенням їхнього коду згідно з УКТ ВЕД, порядок і обсяги ввезення таких товарів визначаються в інноваційному проекті перед його державною реєстрацією.

№3818 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей стягування рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин)

Уточнює ставку рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин, а саме тимчасово встановлює ставку рентної плати, визначену пунктом 252.20 статті 252 чинного кодексу, за видобуток газу природного, який відповідає умові, визначеній в пункті 252.24 статті 252 чинного кодексу, видобутий з покладів до 5000 метрів, у розмірі 70 відсотків,  шляхом внесення змін до підрозділу 91 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Це створить основу для  швидкого повного забезпечення потреб населення країни в природному газі.

№4201 Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо мораторію на приватизацію об’єктів права державної власності)

Заборонити на період до 1 січня 2021 року приватизацію будь-яких об’єктів права державної власності.

№4205 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення особливостей стягування податку на додану вартість)

Виключити в підрозділі 2 «Особливості стягування податку на додану вартість» розділу ХХ «Перехідні положення» пункт 46, згідно з яким тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції платника податків – боржника з постачання товарів з метою погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого відповідно до закону про фінансову реструктуризацію, або плану санації, затвердженого відповідно до статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» з урахуванням особливостей, встановлених законом про фінансову реструктуризацію.

№4206 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення)

Встановити для визначення розміру плати за землю і орендної плати платникам і орендарям, в яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищував трьох мільйонів гривень і нарахована за кожен місяць звітного періоду заробітна плата (дохід) працівників, що перебувають з платником або орендарем в трудових відносинах, є не менше, ніж три мінімальні заробітні плати, розмір яких встановлений законом, і які відповідають одному з наступних критеріїв:

а) утворені за встановленим законом порядком після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, в яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом всіх попередніх періодів, якщо з моменту їхнього утворення минуло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларований в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, і в яких середньооблікова чисельність працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) були зареєстровані платниками єдиного податку у встановленому законодавством порядку в період до набрання чинності діючого Кодексу і в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складав до 1 мільйона гривень і середньооблікова чисельність працівників складала до 50 осіб. Застосовується зі значенням 120 відсотків.

№4395 Про внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання річного фінансового плану державного підприємства, порушення порядку його затвердження або узгодження)

Доповнити статтю 17 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» частиною другою наступного змісту:

«Порушення керівником державного підприємства, посадовою особою – суб’єктом управління об’єктами державної власності вимог встановленого чинним законодавством порядку затвердження / узгодження річного фінансового плану державного підприємства, в результаті якого був не затверджений або не погоджений річний фінансовий план державного підприємства, а також невиконання керівником державного підприємства затвердженого / узгодженого в установленому чинним законодавством порядку річного фінансового плану державного підприємства в результаті невиконання, неналежного виконання таким керівником посадових обов’язків, передбачених трудовим договором (контрактом) з керівником державного підприємства і вимогами чинного законодавства, або в результаті зловживання таким керівником повноваженнями, передбаченими трудовим договором (контрактом) з керівником державного підприємства і вимогами чинного законодавства, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України».

№4397 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення ознак класифікації за групами платників єдиного податку)

Встановити, що однією з ознак платників єдиного податку другої групи буде «не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, що перебувають з ним в трудових відносинах, не обмежена».

№4398 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення ставки податку на доходи фізичних осіб для суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності)

Встановити, що ставка податку складає 5 відсотків бази оподаткування відповідно доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платникові – суб’єктові наукової й науково-технічної діяльності у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

№4399 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо застосування норм прискореної амортизації)

Встановити основи застосування коефіцієнтів підвищення до норми амортизації

№4400 Про внесення змін до Закону України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (щодо застосування норм прискореної амортизації)

Закріпити в Законі одним з основних видів фінансової державної підтримки надання права застосовувати норми прискореної амортизації нових основних засобів.

№4625 Про внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (щодо встановлення справедливої й ефективної системи оплати праці керівників державних підприємств)

Оплата праці керівників підприємств включає посадовий оклад, виплати компенсаційного й стимулюючого характеру. Розмір посадового окладу керівника підприємства визначається залежно від складності праці, масштабу управління та особливостей діяльності й значущості підприємства. Виплати компенсаційного характеру встановлюються для керівників підприємств у порядку і розмірах, передбачених законодавством про працю України.

Для заохочення керівників підприємств встановлюються виплати стимулюючого характеру, здійснювані за результатами досягнення підприємством показників економічної ефективності його діяльності, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, за відповідний період з урахуванням особистого внеску керівника підприємства в здійснення основних завдань і функцій, визначених статутом підприємства. Порядок, розмір і періодичність виплат стимулюючого характеру визначаються з урахуванням досягнення показників економічної ефективності діяльності підприємства Кабінетом Міністрів України і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства. Виплати стимулюючого характеру не здійснюються в разі порушення вимог встановленого порядку затвердження / узгодження фінансового плану підприємства.

№4624 Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо обмеження приватизації об’єктів права державної власності)

Заборонити приватизацію об’єктів права державної власності, якщо після приватизації пакет акцій (кількість часток, паїв), що належать державі в статутному фонді господарських громад або інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, складе менше 50 відсотків.

№4627 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування платників податків, що здійснюють діяльність в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку)

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс України розділом XVII «Особливості оподаткування платників податків, що здійснюють діяльність в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку».

Суб’єктам спеціальних економічних зон і суб’єктам господарювання при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності договорів (контрактів) надаються передбачені чинним Кодексом пільги зі сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств і плати за землю.

№4628 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо особливостей пропуску і оподаткування товарів, переміщуваних через митний кордон України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку)

Доповнити Митний кодекс України розділом XII1 «Особливості пропуску і оподаткування товарів, переміщуваних через митний кордон України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку», який містить наступні норми.

Суб’єктам спеціальних економічних зон і суб’єктам господарювання при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності договорів (контрактів) надаються передбачені чинним Кодексом пільги зі сплати ввізного мита.

№4762 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Банкам забороняється прямо або опосередковано здійснювати кредитні операції з нерезидентами, які мають офшорний статус в розумінні Податкового кодексу України, і пов’язаними з ними особами.

№4764 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

За невиконання резидентами вимог про декларування валютних цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 чинного Декрету, – штраф у сумі, еквівалентній 150 відсоткам суми (вартості) вказаних валютних цінностей та іншого майна, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на останній день терміну для подачі відповідної декларації.

№4766 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання навчання і підвищення кваліфікаційно-професійного рівня працівників)

У загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку не включається сума, сплачена працедавцем на користь вищих і професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу незалежно від того, чи знаходиться дана особа в трудових відносинах із працедавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відробітку в такого працедавця після закінчення вищого та / або професійно-технічного навчального закладу і  отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з працедавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівникові протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, і підлягає оподаткуванню в загальному порядку.

№5036 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення правил розрахунку доходів і витрат фізичних осіб – підприємців – суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

Усуває оподаткування суми акцизу іншими податками;

Зміни в пункт 177.3 статті 177 Податкового кодексу, згідно з якими встановити, що для фізичної особи – підприємця – суб’єкта господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами не включаються у витрати і дохід суми акцизного податку, які входять в ціну придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

№5037 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо встановлення інвестиційних преференцій у вигляді інвестиційного податкового кредиту)

Закріпити визначення інвестиційного податкового кредиту, як подовження терміну сплати податку або збору, за якого платникові податків за наявності підстав надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі з податку або збору з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків.

Законопроектом передбачено доповнити главу 9 Податкового кодексу України статтею 1001 «Інвестиційний податковий кредит».

№5150 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог фінансового контролю)

Законопроектом передбачено:

 • запровадити форму відображення відомостей про рухоме цінне майно і наявні готівкові кошти за принципом їхньої приналежності до однієї з категорій і відповідно віднести до інформації з обмеженим доступом відомості про вигляд і характеристики рухомого цінного майна і готівкових грошових коштів;
 • встановити, що відомості про осіб, які є співвласниками майна, поручителями тощо, можуть вказуватися у відповідних полях декларації лише за наявності письмової згоди;
 • з метою забезпечення термінологічної визначеності змінити формулювання норми щодо підстав і приводів проведення перевірки декларації;
 • закріпити, що моніторинг способу життя декларантів не повинен передбачати будь-якого втручання в право на недоторканість особистого і сімейного життя людини.

№5290 Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо пріоритету забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі й визначення складових ціни природного газу)

Підвищення рівня економічної безпеки країни і встановлення прозорих правил визначення ціни на природний газ для населення. Закріпити на законодавчому рівні принцип пріоритету забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі, видобутому (виробленому) на території України. Передбачено визначення складових ціни природного газу, а саме:

 • витрат на видобуток природного газу, що визначаються на підставі виробничої собівартості видобутку одиниці об’єму природного газу, розраховуються відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності й вимог чинного законодавства України про бухгалтерський облік і фінансову звітність;
 • витрат на виробництво природного газу як товарної продукції, відповідно до стандартів, які встановлені чинним законодавством України;
 • витрат на транспортування природного газу до споживача;
 • рівня рентабельності розміром не більше десяти відсотків.

№5321 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо здешевлення вартості житлово-комунальних послуг для побутових споживачів)

Від оподаткування ПДВ звільняються операції, пов’язані із забезпеченням побутових споживачів природним газом внутрішнього видобування, зокрема придбаного для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, а саме операції з видобування природного газу; виробництво природного газу як товарної продукції, відповідно до стандартів, які встановлені чинним законодавством України; транспортування природного газу до споживача.

№5459-1 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі)

Стимулювання суб’єктів господарювання до видобутку природного газу для соціально і економічно значущих цілей, а саме для задоволення потреб населення в цьому різновиді природного палива, підвищення рівня економічної безпеки країни і встановлення прозорих правил визначення ціни на природний газ для населення, закріплення соціально і економічно обгрунтованої ставки рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу задля забезпечення внутрішніх потреб населення України. З покладів до 5000 метрів – 12% від вартості товарної продукції, з покладів понад 5000 метрів – 6%.

№5465 Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей проведення перевірок суб’єктів мікропідприємництва і малого підприємництва)

Зниження тиску контролюючих органів на суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату і стимулювання розвитку підприємництва в Україні. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, обмежити перевірки підприємств, установ і організацій, фізичних осіб – підприємців, які відповідають критеріям, встановленим Господарським кодексом України для суб’єктів мікропідприємництва і малого підприємництва, здійснювані виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, згідно з рішенням суду або відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Також передбачається, що вказане обмеження не поширюється на позапланові перевірки щодо питань дотримання норм законодавства, що регулює виробництво, імпорт, оптову або роздрібну торгівлю підакцизними товарами; дотримання норм законодавства про наявність ліцензій; своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску; відшкодування податку на додану вартість.

№5468 Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»(щодо заборони вимоги надання додаткових документів)

Вдосконалення порядку виплати вкладникам банків і прирівняним до них особам гарантованої суми за вкладом, а також забезпечення захисту вкладників (прирівняних до них осіб) з боку держави.

№5615 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо системи збору й утилізації використаної тари)

Пов’язаний з 5614. Закріплює, що вартість депозитної етикетки в базу оподаткування не включається.

№6248 Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)

Подовження мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до кінця 2020 р.

№6249 Про внесення змін до додатків № 3 і № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо збільшення розміру субвенцій на надання пільг і житлових субсидій населенню)

Перерозподіл бюджетних коштів і збільшення розміру субвенцій на надання пільг і житлових субсидій населенню на 27 млрд. грн.

№6250 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

Знімаються обмеження, які закріплюють, що гарантія інвестиційної діяльності у вигляді стабільності умов договорів, укладених між суб’єктами інвестиційної діяльності, не поширюються на зміни податкового, митного і валютного законодавств, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності.

№6251 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державних гарантій захисту інвестицій і стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

№6252 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо додаткових гарантій стабільності податкової системи)

Встановлює, що ставки податків і зборів не можуть змінюватися частіше, ніж один раз на п’ять років.

№6253 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

№6373 Про запровадження мораторію на стягнення заборгованості й нарахування відсотків за користування споживчими кредитами, щодо яких була проведена реструктуризація шляхом зміни валюти зобов’язання

Встановлює процедуру реструктуризації проблемних споживчих кредитів у валюті шляхом зміни валюти кредиту. Також пропонується запровадження терміном на три роки з дати проведення реструктуризації мораторію на стягнення простроченої заборгованості, що виникла в результаті невиконання або неналежного виконання позичальником зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту в іноземній валюті в період з 1 січня 2014 року і до дати проведення реструктуризації. При цьому штрафні санкції, нараховані з 01 січня 2014 року і до дати запровадження мораторію, не підлягають стягненню. Запроваджується мораторій на нарахування і стягнення відсотків за користування кредитом за реструктуризованою заборгованістю на три роки для договорів споживчого кредиту, термін повернення яких настає менш ніж через сім років, але не менше, ніж через три роки з дати проведення реструктуризації; на п’ять років – для кредитних договорів, термін повернення яких настає більше ніж через сім років, але не менше, ніж через три роки з дати проведення реструктуризації; на п’ять років – для кредитних договорів, термін повернення яких настає більше ніж через сім років від дати проведення реструктуризації.

№6374 Про систему обов’язкового державного страхування вкладів фізичних осіб

Запроваджується нова система страхування вкладів фізичних осіб, передбачається сплата регулярних внесків за диференційованою ставкою. Регуляторні функції, повноваження з виведення банків з ринку повертаються Національному банку України. Сума відшкодування зростає до 3 млн. грн., виплачується у відсотковому відношенні залежно від суми вкладу. Для деяких категорій вкладів обмежень по сумі немає, тимчасово передбачено повне відшкодування вкладів.  Замість 10 черг кредиторів передбачено 9, змінена черговість виплат на користь вкладників – фізосіб.

№6498 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо надання інформації з податкових питань)

Пов’язаний з №6503. Дозволяє банкам надавати уповноваженому органу інформацію стосовно своїх клієнтів, якщо така інформація має бути надана в рамках автоматичного обміну податковою інформацією.

№6500 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо вдосконалення процедур банківського контролю)

В законі запроваджується поняття «Остаточні ключові учасники», встановлюються умови, за яких структура банку може вважатися прозорою. Передбачено, що наглядова діяльність Національного банку України охоплює, окрім суб’єктів вже визначених Законом, всіх ключових учасників банку (в частині визначення прозорості структури власності банку). Також надається право НБУ отримувати інформацію про майновий стан десяти найбільших ключових учасників. Зміни стосовно заходів впливу Національного банку України в разі порушення банківського законодавства передбачають можливість встановлення тимчасової заборони використання акціонерами банку з непрозорою структурою.

№6502 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній

Законопроектом пропонується доповнити ПКУ такими термінами, як «контрольовані іноземні компанії», «контролюючі особи», «особи, що фактично мають право на дохід, з метою чинного Кодексу і застосування міжнародних угод (конвенцій) України про уникнення подвійного оподаткування», «іноземна структура без утворення юридичної особи».

Крім того, передбачено встановити порядок обліку прибутку контрольованої іноземної компанії, особливості оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, встановити порядок представлення повідомлень про контрольовані іноземні компанії та про участь в контрольованих іноземних компаніях (про створення іноземних структур без утворення юридичної особи). Закріплюється відповідальність за порушення у сфері оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній.

№6503 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань)

Передбачає внесення до Податкового кодексу нової глави «Міжнародна співпраця з автоматичного обміну інформацією з податкових питань», яка регулює порядок обміну на періодичній основі податковою інформацією з іншими країнами. Встановлює вимоги до інформації, яка повинна надаватися в межах міжнародного обміну, визначаються фінансові установи, які повинні інформацію надавати, їхні права та обов’язки. Також встановлюється відповідальність за порушення в сфері міжнародного обміну податковою інформацією.

№6504 Про легалізацію майна у зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану і незадекларованих доходів фізичних осіб

Закріплює правові й організаційні основи легалізації майна у зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану і незадекларованих доходів фізичних осіб. Дія запропонованого закону поширюється на суб’єктів легалізації, які легалізували і легалізують майно, придбане у власність до 1 січня 2018 р. Не поширюється на осіб, щодо яких набрав чинності вирок суду, яким визнано їх винними в скоєнні злочинів, передбачених вказаними в законі статтями ККУ. Встановлені умови, за яких майно може бути легалізоване і отриманий сертифікат конфіденційності, в якому наголошується, що суб’єкт легалізації звільняється від кримінальної, адміністративної відповідальності, звільняється від сплати податкових заборгованостей і аудиту коштів до легалізації щодо майна, яке є об’єктом легалізації; ліквідовуються облікові записи податкових заборгованостей, пені, штрафів щодо майна, яке є об’єктом легалізації, зберігається повна конфіденційність вимог чинного законодавства України.

№6505 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо легалізації майна у зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану і незадекларованих доходів фізичних осіб)

Пов’язаний з №6504. Встановлює, що тимчасово, на певний період, ставка податку на доходи фізичних осіб складає:

– 10 відсотків бази оподаткування стосовно доходів: на загальну суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, вказаних в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації);

– 5 відсотків бази оподаткування стосовно доходів: на загальну суму до 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, вказаних в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації);

– 0 відсотків бази оподаткування – в одному з випадків, прямо визначених цим підпунктом:

– в разі зарахування суми грошових коштів, вказаних в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації), терміном не менше ніж на два роки на безоплатній основі на спеціальні рахунки, що відкриваються в банках України та їхніх філіях, розташованих на території України.

– за умови, що платником податків, який зазначив в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації) майно, у тому числі готівкові кошти на суму до 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, придбані в період до 30 червня 2018 року довгострокових державних облігацій з терміном погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на загальну суму, рівну 10 відсоткам вартості задекларованого майна, у тому числі готівкових коштів.

– за умови, що платником податків, який зазначив в декларації про легалізацію майна (спеціальній декларації) майно, у тому числі готівкові кошти на суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, придбані в період до 30 червня 2018 року довгострокових державних облігацій з терміном погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на загальну суму, рівну 12 відсоткам вартості задекларованого майна, у тому числі готівкових коштів.

№6744 Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо недопущення зловживання правом на зміну умов договору на закупівлю)

Усуває з переліку можливих причин зміни істотних умов договору публічної закупівлі: зміну встановленого відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміну курсу іноземної валюти, зміну біржових котувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. Передбачає, що зміна істотних умов у зв’язку зі зміною ринкових цін неможлива раніше, ніж через 6 місяців після укладення договору.

№7073 Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (щодо дотримання принципів місцевого самоврядування)

Пропонується виключити із Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» всі згадки про надання допомоги за рахунок місцевих ресурсів. Відповідно також пропонується виключити пункт 4 частини першої статті 1, який дає визначення місцевих ресурсів. Тобто пропонується виключити фактично встановлену монополію Антимонопольного комітету України на розпорядження як державними коштами, так і фінансовими коштами місцевих бюджетів.

№7158 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування державних пенсійних облігацій)

Платник податків має право включити до податкової знижки за результатами звітного податкового року витрати на придбання державних пенсійних облігацій, які сукупно протягом звітного року не перевищують певної суми. Відсотки, нараховані на пенсійні облігації, не оподатковуються.

№7159 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо компенсації дефіциту коштів Пенсійного фонду України)

Пропонується передбачити в Бюджетному кодексі України, що до витрат, які здійснюються з Державного бюджету України, належать витрати на компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплат по державних пенсійних облігаціях.

№7475 Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (щодо використання коштів дорожнього фонду)

Пропонується погоджувати перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах з відповідною місцевою радою. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення з вказівкою обсягів бюджетних коштів затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

№7475, 7476 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо узгодження використання коштів дорожнього фонду)

№7477 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на нерухоме майно об’єктів, що належать багатодітним, прийомним, малозабезпеченим сім’ям)

Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їхні долі, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше за один такий об’єкт на сім’ю, опікуна, піклувальника – не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

№8232 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дозволеної безліцензійної діяльності)

Запроваджується принцип мовчазної згоди для ліцензування. Пропонується надати право суб’єктові господарювання здійснювати господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії в разі відсутності ліцензійних умов здійснення відповідного виду господарської діяльності.

№8235 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання навчання і підвищення кваліфікаційно-професійного рівня працівників).

До загального місячного (річного) доходу оподаткування платника податку не включається сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вищих і професійно-технічних навчальних закладів за отримання освіти, за підготовку або перепідготовку платника податків.