Кримінальне, адміністративне право, судоустрій. Процесуальний блок

№4396 Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності за невиконання річного фінансового плану державного підприємства, порушення порядку його затвердження/погодження)

Встановлення передумов виконання річних фінансових планів державних підприємств, відновлення ефективності управління державними підприємствами, забезпечення прибуткової діяльності таких підприємств і відповідно збільшення обсягу надходжень до Державного бюджету України за результатами господарської діяльності державних підприємств.

Караються позбавленням волі терміном від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такого.

№4407  Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо підвищення відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням)

Підвищити відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням.

№4765  Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо незастосування давності в разі ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування)

Встановити в нормі частини п’ятої статті 49 Кримінального кодексу України правило, згідно з яким давність не застосовується у разі вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених в статтях 212, 212-1 Кримінального кодексу України.

№4203 Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності за фактичне ухилення від об’єктивного та неупередженого розподілу справ автоматизованою системою документообігу суду)

Встановити відповідальність за бездіяльність посадової особи або дії іншої особи, спрямовані на фактичне ухилення від об’єктивного і неупередженого розподілу справ автоматизованою системою документообігу суду, тобто встановити кримінальну відповідальність за порушення принципів об’єктивності, неупередженості та випадковості при розподілі справ в судах.

№5034 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відповідальності за скоєння злочинів проти волі, честі та гідності особи)

Кримінальна  відповідальність за наклеп – нова стаття 151-1 КК (частина 3: карається штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами терміном від одного до двох років, або арештом терміном від трьох до шести місяців, або обмеженням волі терміном до трьох років); а також за образу нова стаття 151-2 КК (частина 2: карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами терміном від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами терміном до двох років, або арештом терміном від одного до трьох місяців, або обмеженням волі терміном до двох років). Провадження за цими злочинами віднесені до форми приватного обвинувачення.

№5259-1 Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом терміну попереднього ув’язнення у термін покарання)

Скасування «Закону Савченко». Забезпечення належного врегулювання порядку зарахування судом терміну попереднього ув’язнення в термін покарання і приведення правових норм, що регламентують ці питання, у відповідність до системи норм Кримінального кодексу України шляхом відновлення попередньої редакції частини п’ятої статті 72 КК України, яка встановлювала справедливий порядок зарахування судом терміну попереднього ув’язнення в термін покарання, а також усунення умов для погіршення криміногенної ситуації в країні.

№3794 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення загальних положень про запобіжні заходи)

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення загальних положень про запобіжні заходи).

Виключити частину п’яту ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою за «політичними» статтями передбачено тільки утримання під вартою.

№5031 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо підвищення відповідальності за прояв неповаги до суду та невжиття заходів щодо окремої ухвали суду)

Зміни до статті 185-3 КУпАП: підвищити рівень відповідальності за вчинення дій, що мають ознаки неповаги до суду, а саме: неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого, або в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг); злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; невиконання поручителем зобов’язань, покладених судом в ході провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання і видворення іноземців та осіб без громадянства, – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 185-6 КУпАП, згідно з якими залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній порушень закону, а також несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

№5032 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення запобігання зловживанню процесуальними правами)

Зміни до статті 91 ГПКУ, доповнити цей кодекс статтею 941, доповнити ГПКУ статтею 901, внести зміни до статті 269 КАСУ, доповнити цей кодекс статтею 272-1. Передбачено встановити, що за недобросовісну поведінку особи, що бере участь у справі, неналежне ставлення до процесуальних прав і обов’язків, зловживання процесуальними правами або невиконання покладених на неї процесуальних обов’язків без поважних причин, які призвели або призведуть  до унеможливлення розгляду судом справи в  розумні терміни, на таких осіб накладається грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати (у цивільному та адміністративному процесах) і в розмірі від 1 до 5 розмірів мінімальної заробітної плати – в господарському процесі. Грошове стягнення накладається постановою судді за власною ініціативою. Питання про накладення грошового стягнення на особу, яка бере участь у справі, розглядається негайно після його ініціювання.

№3291 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо встановлення правил залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги без руху)

Встановити правила залишення без руху таких процесуальних документів, як позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (якщо вони мають неточності й недоліки, які можуть бути усунені в найкоротші терміни), з наданням особам можливості, які подали ці документи упродовж розумного терміну, усунути недоліки.

№4763 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо забезпечення права на звернення про перегляд судових рішень Верховного Суду України)

Встановити, що заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана не пізніше десяти днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, а в разі складення постанови в повному обсязі  відповідно до статті 160 цього Кодексу – протягом десяти днів з дня отримання копії постанови в повному обсязі.

№5033 Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду України)

Законопроектом пропонується встановити, що рішення та висновки Конституційного Суду України виконуються в терміни, встановлені Конституційним Судом України. Про виконання рішення та висновки Конституційного Суду України повідомляється у встановлений ним термін.

Передбачаються заходи адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі до двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат за:

1) неконституційні заяви незалежно від форми вираження;

2) втручання в процесуальну діяльність суддів Конституційного Суду України, спробу впливу на суддів непроцесуальними методами;

3) невиконання без поважних причин в установленому порядку та у встановлений термін вимог суддів Конституційного Суду України, а також постанов і висновків Конституційного Суду України;

4) порушення судової присяги;

5) прояв неповаги до Конституційного Суду України, що виражається в непідкоренні розпорядженням головуючого в засіданні, порушення порядку під час засідання, а також вчинення інших дій, що свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України та процедури конституційного судочинства.

№5180-1 Про Вищу раду правосуддя

Єдина альтернатива президентському законопроекту. Повертає регулювання ситуації в судовій гілці влади в конституційне поле.

№5467 Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо уточнення порядку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності)

Забезпечення належного врегулювання порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та оскарження ними відповідних рішень, забезпечення гарантій незалежності та неупередженості членів Вищої ради правосуддя при виконанні ними своїх повноважень, а також приведення норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у відповідність до норм Конституції України та міжнародного права. Внести зміни до статті 54 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», в результаті яких призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя не буде вважатися відрядженням; внести зміни до окремих положень статей 107, 108 Закону, якими передбачити надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України повноважень з розгляду дисциплінарних проваджень щодо суддів. Крім того, запропоновано доповнити статтю 111 Закону новими частинами 2-6, що встановлюють підстави і порядок оскарження рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

№5056 Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (щодо уточнення дати набрання чинності)

Встановити, що закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» і «Про виконавче провадження» (в новій редакції) набувають чинності через п’ять років від дня їхнього опублікування.

№5227  «Про визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» (щодо скасування інституту приватних виконавців та усунення перешкод у доступі до правосуддя)

Недопущення необґрунтованого впровадження інституту приватних виконавців, який на сьогоднішній день має асоціальні ознаки та є економічно необґрунтованим в аспекті зниження обсягу надходжень сум виконавчого збору в дохідній частині Державного бюджету України, а також забезпечення доступу до правосуддя, в тому числі на етапі виконавчого провадження, як завершальній стадії судового провадження та примусового виконання рішення суду. Визнати такими, що втратили силу з 5 жовтня 2016 р. Закон України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» і Закон України «Про виконавче провадження» в новій редакції, ухвалений ще 2 червня 2016 року Верховною Радою України.

№4394 Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо уточнення переліку процесуальних документів, за подання яких судовий збір не справляється)

Судовий збір не справляється за подання заяви про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України.

№5464 Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору споживачів житлово-комунальних послуг)

Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо звільнення від сплати судового збору споживачів житлово-комунальних послуг).

Усунення неузгодженості між законодавчими актами, що регламентують сплату судового збору споживачами комунальних послуг, а також забезпечення права споживачів комунальних послуг на судовий захист і безперешкодний доступ до правосуддя. Позивачі – споживачі житлово-комунальних послуг – у справах зі спорів, пов’язаних з наданням, споживанням і оплатою житлово-комунальних послуг, звільняються від сплати судового збору.

№6254 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення процедури формування та організації діяльності Вищої ради правосуддя)

Узгодження ухваленого ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» з Конституцією України та чинним законодавством, удосконалення порядку формування ради і її функціонування, щоб забезпечити належне виконання Вищою радою правосуддя покладених на неї функцій.

№6501 Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо вимог до виконавчого документа)

Виключає вимогу про зазначення у виконавчому документі реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання у встановленому порядку відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають позначку в паспорті) боржника (для фізичних осіб – платників податків).

№6745 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку відновлення втраченого провадження)

Закріплює в Цивільному процесуальному кодексі порядок відновлення втраченого провадження. Вдосконалює порядок відновлення втраченого провадження в КПК, ЦПК, КАСУ.

№7037 Про внесення змін до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (щодо обмеження розміру винагороди)

Пропонується внести зміни до Закону України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» і встановити, що розмір винагороди працівникам органів державної виконавчої служби та розмір основної винагороди приватним виконавцям не може перевищувати за виконавчим документом майнового характеру – 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому відбулося виконання виконавчого документа, а за виконавчим документом немайнового характеру – 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому відбулося виконання виконавчого документа.

№7074 Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку організації та діяльності Конституційного Суду України)

Пропонується внести зміни до Закону України «Про Конституційний Суд України», якими прибрати з тексту Закону норми, що передбачають рішення Конституційним Судом питання про відповідність правових актів ВР АРК до законів України. Крім того, пропонується закріпити, що на посаду судді Конституційного Суду не може претендувати особа, яка не проживала в Україні протягом останніх двадцяти років, а також, що кандидат разом з іншими документами подає заяву про відсутність громадянства інших держав. Для забезпечення гласності пропонується оприлюднити всі документи, подані кандидатом на посаду судді, крім тих, що містять паспортні дані. Також законопроект передбачає, що особа набуває статусу судді Конституційного Суду з моменту складання присяги. Пропонується закріпити, що суддя зі складу одного Сенату не може входити на постійній основі до складу іншого Сенату. Якщо Сенат не повний за складом, до його складу тимчасово залучають суддю з іншого Сенату в порядку, встановленому Регламентом.

Передбачає, що призначення на посаду керівника Секретаріату, його першого заступника, заступників відбувається за результатами конкурсу. Організація конкурсу на посаду керівника, його першого заступника, заступників керівника Секретаріату покладається на Суд. Законопроектом підвищуються вимоги до професійного стажу наукового консультанта.

Крім того, проект пропонує встановити, що суддя-доповідач у справі визначається за допомогою автоматизованої системи розподілу справ. Автоматизована система розподілу справ забезпечує розподіл з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді.

№7075 Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо захисту права на житло)

Пропонується внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження», якими збільшити до тридцяти розмірів мінімальної заробітної плати граничний розмір суми, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, що в свою чергу є однією з умов, за наявності яких державний виконавець здійснює стягнення на єдине житло боржника і земельну ділянку, на якій розташоване це житло.

№7076 Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

(щодо рівня професійної компетентності суддів та кандидатів на посаду судді)

Пропонується доповнити статтю 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та встановити, що мінімальний прохідний бал окремо по анонімному письмовому тестуванню і виконанню практичного завдання іспиту встановлюється на рівні не менше 75% максимально можливого балу відповідного етапу іспиту.

№7077 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо провадження за нововиявленими обставинами)

Пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою главою 24-2 «Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами», в якій визначити підстави, термін, порядок і т.п. перегляду постанови чи ухвали суду у справі про адміністративне правопорушення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Законопроект передбачає, що право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами мають особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. Також закріплюється, що заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами може бути подана протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

№7078 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо запобігання незаконному триманню під вартою)

Пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими встановити, що термін утримання під вартою може бути подовжений слідчим суддею з власної ініціативи або на підставі клопотання прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, на стадії закінчення попереднього розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, якщо є об’єктивні підстави вважати, що термін дії постанови слідчого судді про утримання під вартою або про подовження терміну тримання під вартою закінчується до суду.

Крім того, запропоновано надати можливість суду, який розглядає справу, за власною ініціативою оцінювати заходи, застосовані слідчим суддею, замість того, щоб такі заходи автоматично вважалися виправданими, як передбачає чинна редакція частини 3 статті 315 КПК.

№8003 Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення порядку імпічменту Президента України)

Технічний, пов’язаний з 8014.

№8122 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту дітей від сексуального насильства)

Передбачає створення відкритого реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти неповнолітніх або дитячу порнографію. Стосовно всіх таких осіб встановлюється адміністративний контроль. Заборонено застосовувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або особистих зобов’язань до осіб, які звинувачуються у злочині щодо дитини та члена родини.

№8123 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підслідності злочинів Державному бюро розслідувань)

Досудове розслідування злочинів, скоєних членом Національного агентства з питань запобігання корупції, Головою Рахункової палати, її членом, Главою Адміністрації Президента України, його заступниками, здійснюють слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Приводить у відповідність до чинного законодавства також закон про ДБР в частині визначення переліку осіб, злочини яких розслідуються ДБР.

№8228 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення переліку дій, які можуть бути визнані зловживанням процесуальними правами)

Виключає з обставин, які можуть бути визнані зловживанням процесуальними правами, подачу свідомо необгрунтованого позову, позову за відсутності предмета спору або в суперечці, яка має штучний характер.

№8229 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку відновлення втраченого провадження)

Удосконалити порядок відновлення втраченого провадження в КПК, ХПК, ГПК, КАСУ.

№8230 Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо забезпечення виконання рішень і висновків Конституційного Суду України)

Закон України «Про Конституційний Суд України» доповнюється новою главою 15 «Відповідальність за порушення цього закону», яка містить статтю 99, що встановлює відповідальність за порушення процедури конституційного судочинства.

Також пропонується, що суд не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення або дачі висновку направляє рішення, висновок не тільки учаснику конституційного провадження, а ще Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду, Генеральній прокуратурі України.

№8231 Про внесення змін до статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розширення переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів)

Пропонується доповнити статтю 15 Кодексу України про Адміністративні правопорушення такими правопорушеннями, за вчинення яких особи, на яких поширюються дисциплінарні статути, несуть адміністративну відповідальність у загальному порядку: порушення законодавства про ліцензування господарської діяльності та законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, самовільне захоплення земельної ділянки або житлового приміщення, жорстоке поводження з тваринами, невиконання законних вимог уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.