Виборчі та інші правовідносини

№2905 «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

№2501-2 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Виборча адреса внутрішньо переміщеної особи визначається за адресою реєстрації місця проживання, вказаною в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме за адресою фактичного проживання таких громадян.

№4202 Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів»

№4401 Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо заборони поширення в мережі інтернет інформації, якою порушуються особисті немайнові права)

Якщо відомості паплюжать честь, гідність чи ділову репутацію фізичної особи, фізична особа має право вимагати видалення відповідної інформації, а також спростування зазначених відомостей у спосіб, що забезпечує доведення спростування до користувачів мережі інтернет.

№4754 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад

Врегулювати питання особливостей перейменування географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад.

№5148 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення гарантованого загального, рівного і прямого виборчого права громадян України)

Встановлення правових основ та гарантій для забезпечення гарантованого загального, рівного та прямого виборчого права громадян України, встановлення основ недопущення та запобігання порушенню такого права.

Законопроектом пропонується надати право ЦВК створювати тимчасові одномандатні виборчі округи, а також пропонується надати право Центральній виборчій комісії створювати спеціальні великі виборчі дільниці, для забезпечення виборчого права громадян, які проживають в населених пунктах, на території яких здійснюється антитерористична операція; встановлюється порядок утворення таких тимчасових одномандатних виборчих округів та спеціальних великих виборчих дільниць.

Надано право виборцю, який є внутрішньо переміщеною особою, змінити своє місце голосування (виборчу дільницю в межах загальнодержавного виборчого багатомандатного  округу без обмежень) без зміни своєї виборчої адреси;

Встановлено, що виборчою адресою таких внутрішньо переміщених осіб буде вважатися місце його проживання, засвідчене довідкою про взяття її на облік.

№5469 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження додаткових гарантій належної діяльності професійних спілок)

Впровадження деяких додаткових гарантій діяльності профспілок, забезпечення умов для більш активного залучення членів профспілки в профспілкове життя, що призведе до підвищення авторитету профспілок, а відповідно вплине на захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників.

№6246 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування фінансування політичних партій з державного бюджету)

Скасування державного фінансування партій до розробки дієвого та справедливого механізму державної фінансової підтримки політичних партій, який може бути впроваджено в майбутньому після стабілізації ситуації в країні та досягнення стабільного економічного зростання.

№6294 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції)

Встановлює, що НАЗК є підзвітним Верховній Раді України, яка може вимагати від голови НАЗК подання звіту про діяльність агентства. Також закріплює, як одну з підстав припинення повноважень голови агентства, визнання Верховною Радою України діяльності НАЗК неефективною або неналежного виконання повноважень головою НАЗК за результатами заслуховування національної доповіді, річного звіту про діяльність Національного агентства або звіту про діяльність Національного агентства на вимогу профільного комітету Верховної Ради України.

№6507 Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо осучаснення фінансової складової вимог до форми правочину)

Зміни до Цивільного кодексу України закріплюють, що в письмовій формі належить здійснювати правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує в п’ять і більше разів розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснюється угода. Крім того, сума, що виплачується за грошовим зобов’язанням фізичній особі, пропорційно збільшується в разі збільшення встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

Договір дарування укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Договір дарування валютних цінностей на суму, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому укладається договір. Збільшення суми до 5 мінімальних заробітних плат також передбачено для письмової форми договору позики.

№6499 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо віднесення до суттєвих змін у майновому стані отримання певних видів доходу)

Зобов’язує декларанта повідомляти про суттєві зміни в майновому стані не тільки його, а й члена його сім’ї. Визначає, що до істотних змін в майновому стані не має відношення отримання суб’єктом декларування або членом його сім’ї заробітної плати, інших видів доходу, пов’язаних з трудовими відносинами суб’єкта декларування або члена його сім’ї (премії, компенсації, матеріальна допомога, вихідна допомога тощо).

№6740 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення заходів запобігання конфлікту інтересів)

Передбачає порядок передачі в НАЗК для продажу подарунків, вартість яких перевищує встановлену суму. Встановлює обов’язок держслужбовців передати корпоративні права, отримані в період перебування на посаді.

№6741 «Про внесення змін до закону Украини «Про статус депутатів місцевих рад» (стосовно вдосконалення форм депутатьскої діяльності та механізму контролю).

Встановлення порядку визначення чисельності депутатів в групах та фракціях для визначення пропорцій представництва в постійних та тимчасових комісіях ради.

Включає до підстав відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням передвиборчої програми місцевої організації партії, яка висувала відповідного депутата на виборах, за результатами яких він був обраний.

№7018 Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо процедури призначення та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини)

Пропонується змінити вимогу статті 208 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо ухвалення рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради на ухвалення рішення таємно шляхом подачі бюлетенів.

№7366-7 Про вибори народних депутатів України

Змішана система: пропорційна за відкритими списками та мажоритарна.

№8014 «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з імпічменту вищих посадових осіб України»

Закріплює склад, права, повноваження і т.д. слідчої комісії, а також процедурні питання проведення розслідування фактів, на яких ґрунтується ініціатива про імпічмент президента.

№8233 Про засади формування та діяльності політичних інститутів у Верховній Раді України

Формування, припинення діяльності, права парламентської більшості, парламентської меншості, парламентської опозиції.

№8234 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів)

Передбачає кримінальну відповідальність за порушення процедури ухвалення закону, призначення референдуму, внесення зміни до Конституції депутатом, Головою Верховної Ради України та його заступниками.

№8550 «Про загальні засади та принципи реалізації мовної політики в Україні»

№8590  Про референдуми

 Розроблено в зв’язку з необхідністю врегулювання суспільних відносин щодо здійснення громадянами України влади безпосередньо шляхом ухвалення рішень на референдумах. Встановлює правову базу для їхньої організації та проведення як на всеукраїнському, так і на місцевому рівнях, забезпечуючи громадянам можливість реалізувати визначене Конституцією право самим вирішувати свою долю.